Actualisering hepatitis C-virus diagnostiek

11 mei 2023

De screening naar een hepatitis C-virus (HCV) infectie berust op het aantonen van HCV-antistoffen. Indien deze positief zijn, wordt nu standaard een HCV-RNA PCR en eventueel immunoblot als vervolgtest verricht om te differentiëren tussen een actieve en doorgemaakte HCV-infectie. Dit is conform de huidige NHG standaard - virushepatitis en andere leveraandoeningen.