Project DOAC

21 december 2023

Vanaf december voert Star-shl, in samenwerking met een aantal huisartsenpraktijken, het project DOAC consult uit. Doel van het project is te onderzoeken of persoonlijk contact met DOAC gebruikers door de trombosedienst de kwaliteit van hun antistollingszorg kan verbeteren.

Sinds de introductie van de DOAC’s komen er steeds meer studies die aantonen dat er zorgen zijn rondom dit hoog risico medicament. Vooral de therapietrouw blijkt lager dan verwacht en mee daardoor is sprake van toch forse zorggerelateerde schade. Steeds meer richtlijnen noemen de afwezigheid van structureel contact als een mogelijke oorzaak hiervoor. Het advies om 1-2x per jaar elke DOAC gebruiker structureel te controleren is nog niet geïncorporeerd in ons zorgsysteem. Wij van Star-shl denken dat de trombosedienst deze rol op zich kan nemen aangezien zij de logistieke kennis en netwerkverbindingen al hebben en reeds structureel contact hebben met VKA gebruikers. Zo kunnen we huisartsen en specialisten ontlasten.

Mocht u vragen hebben of willen deelnemen aan ons project dan kunt u contact opnemen met Ingrid van de Port (i.vandeport@star-shl.nl), projectleider van DOAC consult bij Star-shl.

Met vriendelijke groet

Annelies Draisma, internist intensivist en medisch leider bij Star-shl