Uitbreiding diagnostiek op resistentie bij een positief M. genitalium PCR

13 maart 2024

Sinds mei 2023 wordt standaard azithromycine resistentie bepaald bij een positief M. genitalium PCR conform internationale richtlijnen. Azitromycine resistentie van M. genitalium is namelijk sterk gestegen (~40%).

Indien er sprake is van therapie falen na behandeling met azithromycine en/of azithromycine resistentie is aangetoond, kan een behandeling gestart worden met moxifloxacine. Echter, moxifloxacine is een reserve antibioticum en het gebruik dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Behandeling wordt alleen geadviseerd bij klachten. Daarnaast is moxifloxacine resistentie beschreven bij <10%.

Star-shl biedt v.a. 1 april een moxifloxacine resistentie diagnostiek middels PCR aan. Bij vervolg monster van gekende patiënten met M. genitalium afgenomen binnen 12 weken, worden azithromycine en moxifloxacine resistentie bepaald voor adequate behandeling.