Jaarverslag Star-shl 2022

Het huis op orde voor toekomstgerichte medische diagnostiek: “Bouwen aan de toekomst”

Ieder jaar rapporteert Star-shl over de maatschappelijke, financiële en sociale resultaten van onze organisatie. We richten ons hierbij niet alleen op regionale kerntaken in medische diagnostiek maar ook op de brede maatschappelijke waarde die we creëren vanuit onze inspanningen gericht op het Integraal Zorgakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Met dank aan de inzet van al onze medewerkers hebben we ook in 2022 onze unieke rol als medisch diagnostisch centrum kunnen vormgeven.

Samenwerkingen met

cijfers-overzicht.jpg

Feiten en cijfers

cijfers-5-2.jpg
cijfers-bfo.jpg
cijfers-6.jpg
cijfers-7.jpg
cijfers-8.jpg
cijfers-2-2.jpg

Ons jaarverslag per onderwerp