Wat is astma?
Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen (buisjes in de longen). Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. Er kan minder lucht doorheen, het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd. De vernauwing van de luchtwegen komt doordat ze overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels.

Wat is COPD?
COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Vroeger werd dit vaak chronische bronchitis of longemfyseem genoemd.

COPD is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd. Daardoor werken de longen steeds minder goed. De vernauwing van de luchtwegen komt door een blijvende ontsteking, bijna altijd door jarenlang roken.

Mijn huisarts heeft mij aangemeld voor de bewakingsdienst Astma/COPD:
Voor de behandeling van astma en COPD kan het nodig zijn om regelmatig de conditie van uw longen te meten. Als uw huisarts u heeft aangemeld voor de bewakingsdienst Astma/COPD ontvangt u van Star-shl automatisch een oproepbericht voor een spirometrie onderzoek. U kunt vervolgens zelf een afspraak maken voor dit onderzoek.

De uitslag wordt nadien naar uw huisarts verzonden.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de pagina spirometrie (longfunctieonderzoek).