Let op: er worden vanaf 23 maart alleen oproepbrieven verstuurd voor de oproep- en bewakingsdienst Geneesmiddelen en Trombose. Overige oproep- en bewakingsdiensten zijn tijdelijk stopgezet i.v.m. het Corona virus. Star-shl volgt hierin de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM.

In de huisartsenpraktijk komen Astma/COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) erg veel voor. De meerderheid van de patiënten wordt uitsluitend in de huisartsenpraktijk behandeld. Om een goede zorg te bieden is naast medische zorg ook ondersteuning nodig. Star-shl ondersteunt u en uw huisarts, waardoor de aandoening goed onder controle kan worden gehouden. Voor deze controle is onder andere periodiek longfunctieonderzoek noodzakelijk.

Ondersteuning
De Astma/COPD dienst geeft de volgende ondersteuning:

  • Het in kaart brengen van de patiënt
  • Longfunctieonderzoek
  • Het bepalen van de ernst van de Astma/COPD en de codering hiervan
  • Het oproepen voor controles
  • Beoordeling van de longfunctiemetingen door longartsen
  • Advisering van de huisartsen

Werkwijze
De huisarts verwijst voor een longfunctieonderzoek naar Star-shl. Bij de verdenking op astma vindt naast het longfunctieonderzoek ook bloedafname plaats voor een onderzoek op allergie.

Star-shl voert de onderzoeken uit, de longartsen in de regio beoordelen de uitgevoerde longfuncties en geven een advies over een opname in het bewakingssysteem.

Oproep en bewaking
Afhankelijk van het advies van de longarts wordt u door ons opgeroepen. U ontvangt van Star-shl automatisch een oproepbrief, waarin staat dat u een nieuwe afspraak moet maken voor longfunctieonderzoek. De uitslag van de onderzoeken wordt altijd naar uw huisarts verzonden.