Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe hart- en vaataandoeningen. Hart- en vaatziekten zijn onder andere een hartinfarct, herseninfarct en etalagebenen.

Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten?
Factoren die de kans op een hart- of vaataandoening vergroten zijn onder andere roken, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en overgewicht. Ook kan erfelijkheid een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wanneer iemand uit uw naaste familie een hart- of vaataandoening heeft.

Wat doet de dienst bewaking Hart- en vaatziekten of een risico hiervoor bij niet-diabeten van Star-shl? 
Naast leefstijladviezen en eventuele behandeling met medicatie zal uw huisarts regelmatig uw bloed laten onderzoeken en u willen controleren. Als uw huisarts u heeft aangemeld ontvangt u van Star-shl regelmatig een oproepbrief voor bloedafname. De uitslag hiervan bespreekt u vervolgens met uw huisarts.