Star-shl heeft een geneesmiddelenbewakingsdienst. Hierbij worden patiënten die bepaalde geneesmiddelen gebruiken gecontroleerd op de concentratie in het bloed (de “bloedspiegel”). Bij gebruik van sommige geneesmiddelen (Lithium, Clozapine) wordt ook gecontroleerd of het geneesmiddel geen ongewenste bijwerkingen heeft.

Uw behandelend arts meldt u aan voor deze dienst en u ontvangt van Star-shl automatisch een oproepbrief voor bloedafname.