Laboratoriumbepalingen

Albumine / kreatinine ratio (microalbumine)

Code: UA02
Materiaalomschrijving: Portie urine
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: turbidimetrisch
Bron:

NHG standaard Chronische Nierschade  2018

Referentiewaarden

0 - 3 mg/mmol kreat. normaal 3 - 30 mg/mmol kreat. matig verhoogd >30 mg/mmol kreat. ernstig verhoogd