Laboratoriumbepalingen

alpha1- Antitrypsine

Code: DA10
Materiaalomschrijving: Feces
Indicatie doorlooptijd: 9 werkdagen
Methode: Nefelometrische methode
Bron:

UMC

Referentiewaarden

0,0 - 1,1 mg/g