Laboratoriumbepalingen

Anemie protocol

Code: BA88 (niet gebruiken voor nabepalingen)
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Condities: Let op bij nabepaling losse testcodes gebruiken!

Referentiewaarden

  • Zie afzonderlijke testen
Test Testcode Nabepaling
Hemoglobine BH04 tot 4 dagen (96 uur) na bloedafname
MCV MCV alleen mogelijk op de dag van bloedafname
Ferritine BF10 tot 7 dagen na bloedafname
Transferrine, Transferrine verzadiging, Ijzer, ferritine BY05 tot 7 dagen na bloedafname
Vitamine B12 BV03 tot 7 dagen na bloedafname
Foliumzuur BF14 tot 4 dagen na bloedafname
LDH BM09 tot 4 dagen na bloedafname
reticulocyten BR03 tot 3 dagen (72 uur) na bloedafname
Bezinking BB04 alleen mogelijk op de dag van bloedafname
CRP BC22 tot 7 dagen na bloedafname