Laboratoriumbepalingen

Anti-IA2 antistoffen

Code: BI70
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 4 weken
Methode: Radioimmuunassay (RIA)
Bron:

Algemeen Medisch Laboratorium

Referentiewaarden

<1,40 U/ml

Valt niet onder ISO15189 accreditatie.