Laboratoriumbepalingen

Calcium

Code: BC03
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: Colorimetische assay
Bron:

Erasmus MC, Clin Chem Lab Med. 2019; 57(1):42-56

Toelichting:

Als calcium < 2,20 mmol is en albumine < 35 g/l wordt er een gecorrigeerde calcium berekend volgens onderstaande formule:

Gecorigeerd calcium = calcium + (0.02 x (42 - albumine))

Referentiewaarden

leeftijd referentiewaarden
0-5 jaar 2.10- 2.60 mmol/l
6-12 jaar 2.29 - 2.56 mmol/l
13-18 jaar 2.23- 2.57 mmol/l
>19 jaar 2.18 -2.55 mmol/l