Laboratoriumbepalingen

Carbamazepine

Code: BC30
Materiaalomschrijving: Serum zonder gel (rode dop)
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Bron:

TDM monografie NVZA en VUMC

Toelichting:

Carbamazepine wordt gemetaboliseerd tot carbamazepine-10,11-epoxide. Carbamazepine-epoxide is een actieve metaboliet met een gelijke werking als carbamazepine. Bij de beoordeling van de serumconcentratie dient hiermee rekening te worden gehouden.

Referentiewaarden

carbamazepine    4 - 12 mg/l

carbamazepine-10,11-epoxide <2,3 mg/l

Som carbamazepine + carbamazepine-epoxide   geen harde bovengrens