Laboratoriumbepalingen

Carbamazepine

Code: BC30
Materiaalomschrijving: Heparine
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Bron:

Farmacotherapeutisch kompas

Toelichting:

Carbamazepine wordt gemetaboliseerd tot carbamazepine-10,11-epoxide. Carbamazepine-epoxide is een actieve metaboliet met een gelijke werking als carbamazepine. Bij de beoordeling van de serumconcentratie dient hiermee rekening te worden gehouden.

Referentiewaarden

Carbamazepine    4 - 9 mg/l Som Carbamazepine + Carbamazepine-epoxide   < 12 mg/l