Laboratoriumbepalingen

CDT (IFCC)

Code: BC11I
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 5 werkdagen
Methode: Capillaire zone elektroforese
Bron:

NVKC richtlijn, Geschiktheid van CDT analysemethoden ten behoeve van onderzoek naar chronisch overmatig alcohol gebruik, 2012

Referentiewaarden

0 - 1.7 CDT-IFCC %, 

Het gebruikte afkappunt voor deze test is >2,0 CDT-IFCC%