Laboratoriumbepalingen

CDT (IFCC)

Code: BC20
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 10 werkdagen
Methode: N-latex
Bron:

NVKC richtlijn, Geschiktheid van CDT analysemethoden ten behoeve van onderzoek naar chronisch overmatig alcohol gebruik, 2012

 

Referentiewaarden

0 - 1.7 CDT-IFCC %, 

 

Het gebruikte afkappunt voor deze test is >2,0 CDT-IFCC%