Laboratoriumbepalingen

CK (Kreatine fosfokinase)

Code: BK09
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: fotometrisch
Bron:

Erasmus MC (kinderen)

Clin Chem Lab Med. 2002 Jul; 40 (7):718-24 (volwassenen)

Referentiewaarden

Man / Vrouw 0 - 1 maand 0 -710 U/l
Man / Vrouw 1 maand - 1 jaar 0 - 295 U/l
Man / Vrouw 1 -12 jaar 0 - 230 U/l
Man 13 -17 jaar 0 -270 U/l
Vrouw 13- 17 jaar 0- 123 U/l
Man ≥18 jaar 0 - 171 U/l
Vrouw ≥18 jaar 0 - 145 U/l