Laboratoriumbepalingen

Eiwit-totaal

Code: BE02
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: fotometrisch
Bron:

Erasmus MC en Clin Chem Lab Med. 2019; 57(1):42-56

Referentiewaarden

Leeftjd referentiewaarden
0-10 dagen 41-63 g/l
10 dagen -1 jaar 44 -79 g/l
>1 jaar 61-79 g/l