Laboratoriumbepalingen

Glyco Hb, gluc. (3 maand.) (nuchter)

Code: DC03

Referentiewaarden

Zie afzonderlijke testen