Laboratoriumbepalingen

Intrinsic factor As. (IgG)

Code: BI08
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 3 dagen
Methode: Enzyme Linked Immuno Assay (ELIA)
Bron:

AML

Toelichting:

Een bepaling uitgevoerd binnen de week na I.M. vitamine B12 injectie kan fout positief zijn.

Referentiewaarden

0 - 10  U/ml