Laboratoriumbepalingen

Natrium

Code: BN10
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: ionselectieve electrode
Bron:
Handboek medische laboratoriumdiagnostiek 2013

Referentiewaarden

135 - 145 mmol/l