Laboratoriumbepalingen

Occult bloed

Code: DB35
Materiaalomschrijving: feces verzameld in speciale buis. Deze buis dient zo snel mogelijk bij Star-shl te worden ingeleverd. Indien dit niet mogelijk is, dient de buis koel bewaard te worden.
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: Immunologische fecale occult bloed test
Bron:

Gezondheidsraad (RIVM). Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13/14.

Referentiewaarden

0 - 75  ng/ml