Laboratoriumbepalingen

Occult bloed

Code: DB35
Materiaalomschrijving: Feces moet verzameld worden in een speciale buis (platte buis met groene dop). De houdbaarheidsdatum van deze buis mag niet overschreden zijn. Buis zo snel mogelijk inleveren bij Star-shl.
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: Immunologische fecale occult bloed test
Bron:

Gezondheidsraad (RIVM). Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13/14.

Referentiewaarden

0 - 75  ng/ml