Laboratoriumbepalingen

Paracetamol

Code: BP08
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 4 werkdagen
Methode: Reversed phase - HPLC - UV detectie
Toelichting:

Bepaling wordt uitbesteed aan Algemeen Medisch Laboratorium (accreditatienummer: 030-MED-18 N). De bepaling zelf valt niet onder de ISO15189 scope.

Referentiewaarden

10 - 20 mg/l

Bron AML