Laboratoriumbepalingen

Reticulocyten

Code: BR03
Materiaalomschrijving: EDTA bloed
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: optische flow-cell meting gecombineerd met fluorescentiemeting
Condities: Nabepaling mogelijk tot 72 uur na bloedafname
Bron:

Handboek medische Laboratoriumdiagnostiek Prelum Uitgevers 2013

Referentiewaarden

25 - 120/nl