Laboratoriumbepalingen

THC in bloed (THC-COOH)

Code: BTHC
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 7 werkdagen
Methode: LC-MS/MS
Bron:

MVZ Medizinische Labore Dessau Kassel GmbH

Toelichting:

Bepaling wordt uitsluitend uitgevoerd in opdracht van het CBR in het kader van rijbewijskeuringen.

Referentiewaarden

0,5 - 1,0 ng/ml