Laboratoriumbepalingen

Thyreoglobuline antistoffen

Code: BA20N
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Bron:

Uitbesteed aan Algemeen Medisch Laboratorium.

Referentiewaarden

< 115,0 IU/mL