Laboratoriumbepalingen

Trombocyten

Code: BT12
Materiaalomschrijving: EDTA bloed
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: optische flow-cell meting gecombineerd met fluorescentiemeting, plus een electrische impedantie meting
Condities: Nabepaling mogelijk 96 uur na bloedafname
Bron:

Handboek medisch laboratoriumdiagnostiek

EMC (Pediat.Ref.Interv) 2005 5

Referentiewaarden

Leeftijd Waarden
0 tot 14 dagen 144 - 449 /nl
15 dagen tot 30 dagen 248 -586 /nl
1 tot 6 maanden 229-597 /nl
6 maanden tot 2 jaar 206 -459 /nl
2 tot 6 jaar 189 -403 /nl
6 tot 12 jaar 199-369 /nl
12 tot 18 jaar 175 -345 /nl
>18 jaar 150- 400 /nl