Laboratoriumbepalingen

Von Willebrand factor activiteit

Code: BF08
Materiaalomschrijving: Citraat
Indicatie doorlooptijd: 15 dagen
Methode: Factor VIII-activiteit mbv Stol- of chromogene bepaling / Factor VIII-antigeen mbv ELISA / VWF ristocetine cofactor mbv trombocyten aggl. / VWF antigeen mbv ELISA / VWF propetide mbv ELISA / VWF multimerenpatroon mbv electroforese en immunoblot techniek
Verzendmethode: Citraat op kamertemperatuur, afnemen net voordat koerier komt.
Bron:

Sanquin

Referentiewaarden

50-150% . Indien von Willebrand factor activiteit < 75%, dan ook von Willebrand antigeen en indien ratio activiteit/antigeen <0,7 dan multimerenanalyse.