Laboratoriumbepalingen

Von Willebrand factor (factor VIII)

Code: BF03
Materiaalomschrijving: Citraat
Indicatie doorlooptijd: 15 dagen
Methode: Factor VIII-activiteit mbv Stol- of chromogene bepaling / Factor VIII-antigeen mbv ELISA / VWF ristocetine cofactor mbv trombocyten aggl. / VWF antigeen mbv ELISA / VWF propetide mbv ELISA / VWF multimerenpatroon mbv electroforese en immunoblot techniek
Bron:

Sanquin

Referentiewaarden

Factor VIII-activiteit 50 - 150 %
Factor VIII-antigeen 50 - 150 %
VWF ristocetine cofactor 50 - 150 %
VWF antigeen 50 - 150 %
VWF propeptide 60 - 140 %
VWF multimerenpatroon