Trombosedienst in tijden van corona

Zorg voor patiënten met antistolling is belangrijk, ook in tijden van corona. Wel zijn er een aantal aandachtspunten:

 • De trombosedienst van Star-shl geeft geen advies over het wel of niet vaccineren en met welk type vaccin.
 • U heeft als trombosedienst patiënt hetzelfde, zeer kleine risico op bijwerkingen van het Astra Zeneca vaccin, als ieder ander. U hebt dus geen hoger risico op een trombose door vaccinatie.

Belangrijke informatie coronavaccinatie:
U krijgt de komende weken of maanden een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Dit is een injectie in de spier. Dit kan ook bij gebruik van bloedverdunners veilig. Zeker als op het moment van het prikken de INR onder de 3.5 is. Er kan door de injectie een bloeduitstorting optreden op de prikplek in de arm. Maar, het niet vaccineren is in deze rare tijd een groter risico dan het risico op een bloeduitstorting.

Wat vragen wij van u:

 • Krijgt u een uitnodiging voor de coronavaccinatie? Geef de datum door aan de trombosedienst (per mail; tdlijn@star-shl.nl / op telefoonnummer 088 0209510 / via Tropaz / bij volgende INR-controle)
 • Was de laatste INR-meting voor de vaccinatie (te) hoog (INR > 3.5)? Dan moet u zeker contact opnemen met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het moment van prikken niet te hoog is.
 • Toon bij het eerste contact na de vaccinatie het vaccinatiebewijs.
 • Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven

Overig:

 • Er zijn minder prikposten open; let dus goed op waar u terecht kan! Bekijk hiervoor het locatieoverzicht.
 • Voormalig GHDC trombosepatiënten kunnen gebruik maken van de volgende link: https://www.ghz.nl/specialismen/bloedafname/
 • Maak bij voorkeur online een afspraak voor het prikken en houdt u aan het tijdstip. Overleg met de trombosedienst als u klachten heeft als hoesten en/of koorts
 • Voor patiënten die thuis geprikt worden; overleg met de trombosedienst als u klachten heeft als hoesten en/of koorts
 • Bij sommige patiënten kan het meten van de INR opgeschoven en uitgesteld worden; u krijgt thuis een nieuwe kaart met een nieuwe prikdatum en de locatie (welke prikpost)
 • Wanneer de zorg en het meten van de INR ondanks alle inspanningen niet goed mogelijk is zullen we contact opnemen met uw huisarts of uw specialist om te overleggen wat in uw geval verstandig is om te doen.

Meer informatie over trombose in tijden van corona vindt u op de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT).


Wat is trombose?

Trombose is een aandoening waarbij er in de bloedvaten een bloedstolsel, de zogenaamde t(h)rombus, gevormd wordt. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen, waardoor dit kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer in de weefsels.

Wanneer heeft men een verhoogde kans op trombose?

 • Bij veranderingen in het stromen van het bloed (bv. ritmestoornissen)
 • Wanneer het bloed in contact komt met lichaamsvreemd materiaal (bv. implantatie van een kunstklep)
 • Wanneer iemand minder mobiel is (bv. bedlegerig na een operatie)
 • Veranderde samenstelling van het bloed (bv. agv. een maligniteit)

Ter voorkoming van trombose wordt antistollingsmedicatie voorgeschreven. Indien acenocoumarol of fenprocoumon (Marcoumar®) wordt voorgeschreven, begeleidt de trombosedienst de patiënt. De behandelend arts bepaalt de noodzaak van de antistollingsmedicatie en meldt de patiënt aan bij de trombosedienst.

Meer informatie over trombose kunt u vinden op de website van de Trombosestichting en de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Trombosedienst Star-shl
Star-shl heeft de grootste trombosedienst van Nederland. Wanneer u bent aangemeld voor de trombosedienst komt een van onze medewerkers bij u thuis om u in te schrijven. Tegelijkertijd krijgt u uitleg over hoe de dienst werkt en wordt er bloed bij u afgenomen. We spreken graag bij u thuis af, omdat we veel gegevens van u nodig hebben. Thuis heeft u die bij de hand. Verschillende factoren, zoals nieuwe medicijnen, ziektes en uw levensstijl, zijn van invloed op de bloedstolling. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw gezondheidssituatie meldt aan de trombosedienst.

INR bepalen door Star-shl
De INR-waarde wordt bepaald met behulp van de vingerprik. De uitslag en uw medische gegevens komen zo direct in ons doseersysteem. Op basis van deze gegevens bepalen de doseerartsen uw dosering. In uitzonderlijke gevallen bepalen we de INR-waarde door middel van een veneuze bloedafname. Soms verandert uw dosering op de dag dat de INR geprikt wordt, als gevolg van een hoge of lage INR-uitslag. In dat geval wordt u telefonisch ingelicht.

Dosering op uw doseerkaart
De juiste dosering wordt afgedrukt op een doseerkaart. Hierop staat hoeveel tabletten u op welke dag moet innemen. Ook staat vermeld op welke dag opnieuw bloed moet worden afgenomen. Bloedafname gebeurt tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Als er om 13.00 uur nog geen medewerker bloedafname bij u is langsgeweest, kunt u bellen.

Om te voorkomen dat u een afwijkende uitslag krijgt op de prikdag raden wij u aan ’s avonds na 18.00 uw antistolling in te nemen. Uw dosering wordt voor 18:00 uur bepaald en uw doseerkaart gaat dezelfde dag nog met de post mee. Ook kunt u uw dosering dezelfde dag inzien via Tropaz.

Hoe vaak moet u prikken?
Afhankelijk van de uitslag, minimaal 3 werkdagen tot maximaal 6 weken. De oproepfrequentie (wegzendtermijn) wordt aangepast indien de patiënt een ingreep, interfererende medicatie, intercurrente ziekten, een bloeding of klachten die duiden op een trombose meldt.

Belangrijke informatie voor patiënten bij operaties/ingrepen
Bij een onderzoek, ingreep of operatie wordt er een afweging gemaakt tussen het risico van een bloeding en het risico van trombose. Hierop wordt door uw behandelend specialist een beleid gemaakt. U mag ons op de hoogte brengen van uw onderzoek wanneer:

 • de datum van uw onderzoek, ingreep/operatie bekend is.
 • het beleid gegeven door u specialist bekend is. Dat kan betekenen dat uw anti-stolling aangepast moet worden.
 • U een ingreep (extractie) bij de tandarts krijgt of naar de mondhygiëniste gaat.

Zelf meten
Trombosedienst Star-Shl verzorgt ook cursussen zelfmeten INR. Na het behalen van het certificaat zelfmeten blijft de patiënt onder behandeling van de trombosedienst en wordt elk jaar ter controle opgeroepen. Kijk voor meer informatie op de pagina Zelf meten.

Wijzigingen doorgeven
U kunt veel wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven via Tropaz. Gebruikt u geen Tropaz, geef dan uw wijzigingen door via een van de onderstaande formulieren.

Tarieven trombosedienst
Bekijk de tarieven van de trombosedienst.

Contact trombosedienst
Telefoon: 088 020 95 10 - op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 17.00 tot 18.00 uur.
Fax: (010) 207 11 63
Email: tdlijn@star-shl.nl

Voor artsen en apothekers werken wij met een 24-uursdienst op een speciaal dienstnummer (bij arts en apotheker bekend).

Zorgverlener
Het aanmeldformulier voor zorgverleners vindt u op deze pagina.

Zorgverlener Groene Hart Ziekenhuis
Aanvraag- en aanmeldformulieren voor zorgverleners vindt u op deze pagina.