Tarieven

Star-shl

Hier vindt u onze tarieven. Zoek op omschrijving of onderzoekscode naar de kosten van uw onderzoek. Klik voor het tarievenoverzicht op basis van NZA-codes.

Wilt u inzicht hebben in de jaarlijkse indexaties die Star-shl toepast op onderzoeken en diensten? Dat vindt u in bijgaand document.

Tarief zoeken

Help

Uw selectie

Code Prijs 2022 Prijs 2023 Prijs 2024

Totale prijs: € 0.001

1 Uw daadwerkelijk tarief is afhankelijk van prijsafspraken met de zorgverzekeraar. Ook wordt er bij laboratoriumonderzoeken standaard een ordertarief gerekend. Wat dit ordertarief is, is afhankelijk van uw behandeling. Klik hier voor uitleg over de bijkomende kosten.

2 Indien u positief test, vindt er een vervolgonderzoek plaats. Het tarief van dit onderzoek is daarom niet vooraf vast te stellen. Daarom tonen we het minimale en maximale tarief. Wilt u hierover meer informatie? Bel dan naar het klantcontactcentrum.

3 Afhankelijk van het resultaat kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Het tarief van dit onderzoek is daarom niet vooraf vast te stellen. Daarom tonen we het minimale en maximale tarief. Wilt u hierover meer informatie? Bel dan naar het klantcontactcentrum.

4 Dit onderzoek kan uitbesteed worden aan het CLB referentielab. Het maximale tarief is vooraf niet aan te geven.

5 Kosten worden gedeclareerd bij de Rijksoverheid.

6 1e lijn aanvragen of zorgmedewerkers worden gedeclareerd bij de rijksoverheid.

7 Er worden hiervoor geen kosten doorbelast.

8 Onderzoek vervallen in 2023.

8 Onderzoek vervallen in 2022.

9 Vanaf 04-08-2023 wordt het Covidonderzoek bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Veelgestelde vragen

 • Gaat het onderzoek af van het eigen risico?

  Ja, laboratoriumdiagnostiek en medische diagnostiek aangevraagd door uw behandelaar valt onder de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar en het eigen risico.

 • Zijn er bijkomende kosten van toepassing op mijn onderzoek?

  Ja, bij het onderzoek wordt er altijd een afname in rekening gebracht i.c.m. een eventuele decentrale- of thuistoeslag. Indien u in de oproepdienst van Star-shl zit dan wordt er ook een registratietarief voor de oproepdienst in rekening gebracht. Kijk hier voor een overzicht van de bijkomende kosten.

 • Waarom ben ik zorgkosten verschuldigd aan mijn zorgverzekeraar, als er gewoon vergoeding plaatsvindt uit de basiszorgverzekering voor de laboratoriumdiagnostiek uitgevoerd door Star-shl?

  De laboratoriumkosten uitgevoerd door Star-shl worden vergoed uit de basiszorgverzekering. Iedereen in Nederland heeft een minimaal eigen risico op de basiszorgverzekering. Dit eigen risico betaalt u jaarlijks eerst zelf als zorgkosten aan uw zorgverzekeraar.

 • Op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar staan een aantal dezelfde NZA code/omschrijving vermeld, klopt dit?

  Het onderzoek kan uit diverse bepalingen bestaan. Iedere bepaling heeft zijn prijs en NZA code en kan bij meerdere bepalingen voorkomen. Middels een specificatie van Star-shl kunt u zien wat er per bepaling in rekening is gebracht.

 • Ik heb geen Nederlandse zorgverzekering, hoe zit het met de kosten?

  Als u geen Nederlands zorgverzekering heeft, wordt de factuur naar u zelf verstuurd. Het bedrag op de factuur dient u aan Star-shl over te maken. Mocht u een buitenlandse zorgverzekering hebben, dan kunt u na betaling van de factuur aan Star-shl deze factuur wellicht declareren bij uw buitenlandse zorgverzekering.

 • Waarom staat er op een declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar, zorgverlener: Star-shl: ziekenhuishulp. Ik ben niet in een ziekenhuis geweest?

  Bij sommige zorgverzekeraars valt de laboratoriumdiagnostiek uitgevoerd door Star-shl onder de discipline; ziekenhuizen, en vermeld de zorgverzekeraar daarom ziekenhuishulp op een declaratieoverzicht, terwijl het laboratoriumdiagnostiek betreft.

 • Ik ben verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar, waarom ontvang ik toch zelf de factuur?

  In de volgende gevallen kan de factuur thuis gestuurd worden:

  • Niet verzekerd op het moment van het onderzoek-
  • De aanvrager van het onderzoek valt niet onder de verzekerde zorg uit de basisverzekering (bijvoorbeeld alternatieve artsen)
  • De verzekeringsgegevens/NAW gegevens zijn niet bekend/onjuist bij Star-shl. Neem hiervoor contact op met F&C debiteuren debiteuren@star-shl.nl of via 076-5029336
  • De declaratie is voor een pasgeboren kindje en is mogelijk nog niet bijgeschreven op de polis van de zorgverzekeraar. Indien dit wel het geval is dan zijn de verzekeringsgegevens niet bekend in onze administratie. U kunt contact opnemen met debiteuren@star-shl.nl of via 076-5029336.
 • Waar kan ik een specificatie opvragen van de gedeclareerde kosten?

  De specificatie kunt u opvragen via debiteuren@star-shl.nl, met vermelding van uw gegevens en onderzoeksdatum.

 • Ik ontvang een brief onvoldoende materiaal/ herhaalverzoek, waarom worden er toch laboratoriumkosten op de 1e uitvoerdatum in rekening gebracht bij mijn zorgverzekeraar?

  U ontvangt een herhaalverzoek omdat niet alle aangevraagde laboratoriumbepalingen zijn uitgevoerd. Alleen de laboratoriumbepalingen die op de 1e uitvoerdatum wel zijn uitgevoerd worden op de 1e uitvoerdatum in rekening gebracht als kosten bij de zorgverzekeraar.