Doelgroep
Bewaking van therapie met medicijnen middels laboratoriumonderzoek en oproepsysteem. Bij Thyroxinebewaking wordt TSH en vrij T4 bepaald. Bij Lithiumbewaking*) worden naast de Lithiumspiegel Kreatinine, MDRD, Ureum, Natrium, Kalium en Calcium bepaald en halfjaarlijks ook TSH, eventueel vrij T4, bloedbeeld en differentiatie.

Oproepfrequentie

  • Thyroxinebewaking: oproeptermijn: 6 maanden of 1 jaar
  • Lithiumbewakingoproeptermijn: 3 maanden
  • Anti-epilepticum bewakingoproeptermijn: 3 maanden

Patiënt
Patiënten krijgen een oproepbrief thuis, waarbij vermeld staat op welke locatie bloed afgenomen dient te worden. Op indicatie van de arts, kan bij patiënten die niet mobiel zijn, de afname thuis verricht worden.

*) Literatuur Lithiumbewaking:

  1. McKnight RF, et al. Lithium toxicity profile: a systematic review and meta-analysis. Lancet (2012) 379: 721-8.
  2. Richtlijn Bipolaire stoornissen. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2008).
  3. Bijl, D. Bijwerkingenprofiel Lithium, GeBu (2012) 46: 67-8.

Aanmelden

U kunt met uw accountmanager of uw relatiemanager contact opnemen om uw instelling of uw praktijk hiervoor aan te melden.