In verband met Covid-19 is de oproep en bewakingsdienst Astma/COPD tijdelijk gesloten.

Doelgroep
Patiënten met astma en/of COPD, vanaf 16 jaar.

Uitvoering
Wanneer bij uw patiënt astma en/of COPD is gediagnosticeerd kunt u door middel van deze bewakingsdienst de patiënt periodiek laten oproepen voor een controle spirometrie.

Patiënten die gebruik maken van deze dienst zullen automatisch opgeroepen worden voor een spirometrie controle. Indien u het wenselijk vindt om eenmalig een ander soort spirometrie aan te vragen, dan is dit uiteraard mogelijk. U kunt hiervoor gebruikmaken van de reguliere (digitale) aanvraagformulieren. Reeds geplande spirometrie onderzoeken kunt u in dat geval zelf in Kompas uitstellen.

Oproepfrequentie voor controlelongfuncties
U bepaalt als behandelaar zelf hoe frequent uw patiënt opgeroepen dient te worden. Hierbij heeft u de keuze uit jaarlijks en driejaarlijks.

Patiënt
Bij het maken van een afspraak krijgt de patiënt van de afdeling Klant contact centrum instructie over de voorbereiding en gebruik van eventuele medicatie.

Patiënteninformatie over het onderzoek is te vinden op de pagina Spirometrie (longfunctieonderzoek). De patiëntinformatie is rechtstreeks vanaf deze pagina te printen. Informatie voor patiënten over de bewakingsdienst astma/COPD vindt u hier.

Aanmelden?
Klik hier.