Let op: er worden vanaf 23 maart vanuit Kompas alleen oproepbrieven verstuurd voor de dienst Geneesmiddelen en Trombose. Overige diensten in Kompas zijn tijdelijk stopgezet i.v.m. het Corona virus. Star-shl volgt hierin de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM.

Doelgroep
Alle volwassen astma/COPD patiënten (arbitrair, < 80 jaar) waarbij conform de NHG-standaarden en Landelijke Transmurale Afspraken astma/COPD een indicatie bestaat voor longfunctieonderzoek.

Deze betreffen:

Diagnostiek astma en COPD: bepalen mogelijke en ernst bronchusobstructie en eventuele reversibiliteit.

Jaarlijkse controle van matig persisterend astma (stap 3 of hoger) en van COPD. Uit praktische overwegingen vallen hieronder alle astmapatiënten die continu inhalatiesteroïden gebruiken.Tweejaarlijkse controle voor ‘stabiele’ COPD patienten die gestopt zijn met roken of ‘milde’ Astmapatienten.

Bij kinderen vanaf 6 jaar kan, afhankelijk van de coöperatie van het kind, eveneens een diagnostische longfunctie worden uitgevoerd. De diagnostische waarde hiervan is beperkter dan bij volwassenen aangezien bij astma in een stabiele fase vaak een obstructie ontbreekt. Longfunctieonderzoek is niet geïndiceerd bij patiënten onder behandeling van de longarts.

Anamnese
Naast de longfunctie wordt een uitgebreide anamnese afgenomen die meegenomen kan worden in het bepalen van de ziektelast van de patient en tegelijkertijd door de longfunctie ondersteund wordt in het bepalen van de juiste diagnose. Items als: MRC-score, roken, BMI evenals de parameters van de longfunctie worden rechtstreeks in het diagnostisch dossier van de huisarts geplaatst.

Oproepfrequentie voor controlelongfuncties
Jaarlijks / tweejaarlijks

Uitzonderingen
Er is geen indicatie meer voor jaarlijkse oproep: bereiken hoge leeftijd (arbitrair > 80 jaar). Bij herhaling normale longfunctie en > 2 jaar geen inhalatiesteroïden (behalve als er een indicatie voor jaarlijkse controle is conform de NHG-standaard).

Patiënt
Bij het maken van een afspraak krijgt de patiënt van de afdeling Klant contact centrum instructie over de voorbereiding en gebruik van eventuele medicatie.

Aanmelden?
Klik hier.